top of page

טכניקת הקשת חופש רגשית של EFT

מהי הקשה על העברה בנקאית?

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

טכניקת חופש רגשי (EFT) היא טיפול אלטרנטיבי לכאב פיזי ולמצוקה רגשית. זה נקרא גם הקשה או אקופרסורה פסיכולוגית.


זה נראה כי הקשה על הגוף יכולה ליצור איזון במערכת האנרגיה שלך ולטפל בכאב. לדברי המפתח שלה, גארי קרייג, הפרעה באנרגיה היא הגורם לכל הרגשות והכאב השליליים.
אף על פי שעדיין נחקרו, נעשה שימוש בהקשת EFT לטיפול באנשים עם חרדה ובאנשים עם הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

כיצד פועלת הקשה על העברה בנקאית?

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

בדומה לדיקור סיני, EFT מתמקד בנקודות מרידיאן שונות להחזרת האיזון לאנרגיית גופך. הוא האמין כי השבת מאזן האנרגיה הזה יכול להקל על תסמינים שחוויה או רגש שלילי עשויים לגרום.


בהתבסס על הרפואה הסינית, נקודות המרידיאן נחשבות לאזורי הגוף אנרגיה זורמת דרך. מסלולים אלה עוזרים לאזן את זרימת האנרגיה כדי לשמור על בריאותך. כל חוסר איזון יכול להשפיע על מחלות או מחלות.
הדיקור משתמש במחטים כדי להפעיל לחץ על נקודות אנרגיה אלה. העברה בנקאית משתמשת בהקשה על קצות האצבעות כדי להפעיל לחץ.
כמה תיאוריות טוענות כי הקשה מסייעת לך לגשת לאנרגיית גופך ולשלוח אותות לחלק המוח השולט על לחץ. לטענתם, גירוי נקודות המרידיאן באמצעות הקשה על EFT יכול להפחית את הלחץ או את הרגש השלילי שאתה חש מהנושא שלך, ובסופו של דבר להחזיר את האיזון לאנרגיה המשובשת שלך.

בסופו של דבר EFT הוא עוד כלי נפלא שעומד לרשותנו כיום, שכאשר משתמשים בו נכון יכול לסייע מאוד לתהליך הריפוי.

bottom of page