top of page

טיפול גולגולתי

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

טיפול קרניוסקראל (CAN) הוא טכניקה מעשית עדינה המשתמשת במגע קל לבדיקת קרומים ותנועת הנוזלים בתוך מערכת העצבים המרכזית וסביבתה. הפגת המתח במערכת העצבים המרכזית מקדמת תחושת רווחה על ידי ביטול כאב והגברת הבריאות והחסינות.

bottom of page