top of page

טיפול קראניו סאקראלי

Cranio Sacral Therapy (CST) היא טכניקה מעשית עדינה המשתמשת במגע קל לבדיקת ממברנות ותנועת הנוזלים בתוך מערכת העצבים המרכזית וסביבתה. הפגת המתח במערכת העצבים המרכזית מקדמת תחושת רווחה על ידי ביטול כאב והגברת הבריאות והחסינות.

bottom of page